Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

Varje år anordnar FNH Kronoberg ett antal aktiviteter med anknytning till den nordsvenska hästen och arbetet med att utveckla och bevara rasen. Exempel på aktiviteter som brukar anordnas är:

  • Körkurser.
  • Kurser i visning av häst vid hand.
  • Rid – och körträffar.
  • Föreläsningar. Till exempel i färglära och om betäckning och fölning.
  • Stamboksläsning. Vi träffas och lär oss mer om den nordsvenska hästen med hjälp av stamböckerna.

Du kan läsa om, och se bilder från våra genomförda träffar under fliken genomförda aktiviteter.

FNH:s nationella avelskonferens

FNH brukar en gång om året ordna en avelskonferens med föreläsningar och diskussioner kring avelsarbetet med den nordsvenska hästen. Varje distrikt kan ha deltagare med på konferensen. Prata med styrelsen i vårt distrikt om du är intresserad av att vara med på avelskonferensen.

Anmäla till en aktivitet

Information om hur du anmäler dig till en specifik aktivitet hittar du under respektive datum i vår kalender. Som standard gäller att alla anmälningsavgifter ska betalas in till FNH Kronobergs bankgironummer 744-5299.

Föreslå gärna aktiviteter!

Har du några tips eller önskemål om intressanta och roliga aktiviteter för oss i FNH Kronoberg? Skicka in dina tips till oss via fnhkronoberg@gmail.com, eller kontakta någon i styrelsen.

Stäng meny