Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

Stoinventering

Alla som är ägare till ett nordsvenskt sto ska du rapportera in det till föreningen så att hon kommer med i den rikstäckande inventeringen. Det gäller både föl och vuxna hästar. Inrapporteringen sker via respektive distrikt. Använd den särskilda blankett som finns att ladda ner nedan. 

Distriktsstyrelsen sammanställer uppgifterna från de ston som har rapporterats in och skickar dem vidare till Föreningen Nordsvenska Hästens granskningsgrupp. Granskningsgruppen går igenom uppgifterna om stona och studerar härstamningen för varje individ. Detta innebär en viss fördröjning mellan listor över inventerade ston och vilka som faktiskt har blivit inskickade. Om du undrar ifall ditt sto har blivit inrapporterat eller inte, kontakta ansvarig för stoinventeringen i det distrikt du tillhör.

Ston som bedöms ha en udda kombination i härstamningen eller kommer från en stostam som är på väg att försvinna är extra intressanta för avel. Även en ovanlig färg kan vara anledningen till att ett sto är intressant. De utvalda stonas ägare får ett brev från FNH där det betonas att det är viktigt att just det stoet används i avel. Det är alltså granskningsgruppen som väljer ut de ston som anses speciellt värdefulla i arbetet med att bevara den nordsvenska hästrasen. 

Ansvaret med att samla in uppgifter om ston har distriktsstyrelsen i varje distrikt. Hjälp din distriktsstyrelse att få in uppgifter om alla ston i länet. Rapportera in din häst eller tipsa styrelsen om du känner till något annat sto som behöver komma med i inventeringen!

Varför behövs stoinventeringen?

Syftet är att samla in information om vilka nordsvenska ston som finns i landet. FNH vill kartlägga olika blodslinjer och uppmuntra till att en så stor variation som möjligt i blodslinjer används i avel. På så sätt bevaras de olika blodslinjerna för rasen. Särskilt viktigt är det att hitta och peka ut härstamningar:

  • med ovanliga kombinationer
  • som används lite i avel
  • där det finns få individer kvar
  • där det finns hingstar som inte har använts så mycket i avel.

Även en ovanlig färg kan vara anledning till att ett sto väljs ut av granskningsgruppen.

Med stoinventeringen vill FNH också öka kunskapen om olika härstamningar och intresset för avel med nordsvenska hästar. Förhoppningsvis kommer det att leda till att betäckningssiffrorna ökar. 

Om stoinventeringen på FNH:s webbplats >

Stoinventeringen i Kronoberg

Har du frågor om inventerade ston i Kronobergs län? Eller vill du rapportera in ett sto? Föl som vuxen, använd blanketten för Stoinventering, fyll i den och skicka till är stoinventeringsansvarig i Kronobergs län – Anna Berglund, Östad Gossagård 6, 362 50 Väckelsång, anna-johansson@telia.com

Stäng meny