Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

FNH Kronoberg

FNH Kronoberg är ett av 24 distrikt i Sverige som tillsammans med en rikstäckande enhet utgör Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH. Distriktet i Kronoberg har funnits sedan 2010 och består av cirka 80 medlemmar.

FNH-distriktens uppgift är att på lokal nivå arbeta för att främja den nordsvenska hästen. Bland annat genom informationsspridning och diverse aktiviteter. I FNH Kronoberg ordnar vi medlemsträffar där vi till exempel diskuterar skrivelser som har lämnats in, förmedlar information från FNH och planerar aktiviteter i vårt distrikt. Med våra aktiviteter vill vi föra vidare kunskap om avel och uppfödning av hästar. Vi vill också sprida kunskap om och uppmuntra till att använda nordsvenska hästar.

Arbetet i FNH Kronoberg leds av en distriktsstyrelse med för närvarande sju ledamöter, fem ordinarie och två suppleanter. Styrelsen och dess medlemmar presenteras här och här finner du även kontaktuppgifter till föreningen.

Stäng meny