FNH Kronoberg är ett av 24 distrikt i Sverige som tillsammans med en rikstäckande enhet utgör Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH. Distriktet i Kronoberg har funnits sedan 2010 och består av cirka 80 medlemmar. 

FNH-distriktens uppgift är att på lokal nivå arbeta för att främja den nordsvenska hästen. Bland annat genom informationsspridning och diverse aktiviteter. I FNH Kronoberg ordnar vi medlemsträffar där vi till exempel diskuterar skrivelser som har lämnats in, förmedlar information från FNH och planerar aktiviteter i vårt distrikt. Med våra aktiviteter vill vi föra vidare kunskap om avel och uppfödning av hästar. Vi vill också sprida kunskap om och uppmuntra till att använda nordsvenska hästar.

Arbetet i FNH Kronoberg leds av en distriktsstyrelse med för närvarande sju ledamöter, fem ordinarie och två suppleanter. Styrelsen och dess medlemmar presenteras här nedanför.

Stäng meny