Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

Bli medlem i FNH

Som medlem får du vara med på alla aktiviteter och evenemang. Du blir bjuden till allmänna möten och får en möjlighet att engagera dig i den nordsvenska brukshästens framtid. Medlemmar bosatta i Sverige blir automatiskt medlemmar i det distrikt där man är bosatt och där utövar man sitt föreningsdemokratiska inflytande.

Det finns två typer av medlemskap: medlem som betalar ordinarie medlemsavgift och familjemedlem. Läs mer om de två typerna av medlemskapen nedan.

Medlem som betalar ordinarie medlemsavgift 
Denna typ av medlemskap kostar 450 kr per person och år. För utlandsboende är den avgiften 500 kr per person och år.I medlemsavgiften ingår den årliga stamboken och medlemstidningen Tidningen Nordsvenska Hästen som utkommer med fyra nummer per år.

Familjemedlem
Denna typ av medlemskap kostar 350 kr per person och år oavsett om du är bosatt i Sverige eller utomlands. Familjemedlem kan man bli om det finns minst en person mantalsskriven på samma adress som betalar ordinarie medlemsavgift. En familjemedlem är fullvärdig medlem i föreningen men får inte de utskick av stamböcker, tidningar med mera som förbundets kansli ombesörjer. De förväntas istället ta del av den information som går till medlem(mar) i hushållet som betalar ordinarie medlemsavgift.

Så här blir du ny medlem i FNH:

Betala in medlemsavgiften till FNH:s plusgiro 212 21-7 eller bankgiro 5733-9574. Det belopp du betalar anger vilken typ av medlemskap du önskar. När du betalar; ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress och skriv "ny medlem". Efter inbetalningen får du bekräftelse på att föreningen mottagit medlemsavgiften. Om du är en fullbetalande medlemmar får du också föreningens stadgar, stambok med mera hemskickade till dig. Därefter kommer det årligen en faktura avseende medlemsavgiften. På den finner du OCR-nummer samt plus- och bankgironummer för din betalning. Välkommen som medlem!

Meddela adressändring

Har du eller ska du flytta? Glöm inte meddela oss din nya adress. Utan den når inte föreningens information och utskick fram. Meddela din adressändring till FNH-riks via Jan Rudérus eller Annica Ingemo (kontaktuppgifter nedan). Du kan också höra av dig till någon i FNH Kronobergs styrelse så hjälper de dig med kontakten. 

Frågor beträffande medlemskap och medlemsavgift kan ställas till: 
Jan Rudérus
Kassör och medlemsansvarig, Föreningen Nordsvenska Hästen
070-331 83 22 
kassor@nordsvensken.org 
eller
Annica Igemo
Sekreterare, Föreningen Nordsvenska Hästen
0224-74 40 56 / 070-57 86 870
sekreterare@nordsvensken.org

Stäng meny