Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

Avelsvärdering och premiering

Med avelsvärdering menas metoder som man använder för att bedöma ett djurs nedärvningsförmåga. Man brukar bedöma hästens exteriör och rörelser. Även temperamentet kan bedömas och för nordsvenska hästar görs det med ett körprov. Bedömningar av hästar brukar göras vid särskilda premieringstillfällen.

Hingstpremieringar brukar vara tidigt på våren, innan betäckningssäsongen börjar. På sommarpremieringar visas ston, unghingstar, valacker och hingstar som ska bedömas för sundhetskontroll. På en sommarpremiering kan man också göra körprov med sin häst. Även tävlingar och utställningar kan vara meriterande för hästen och påverka avelsvärderingen. Exempel på det är mästerskapstävlingar i skogskörning och plöjning och utställningar som i förväg är godkända för avelsvärdering.

Sommarpremiering

Sommarpremieringar är en tradition med anor från år 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet. En sommarpremiering är ett tillfälle då hästar bedöms av erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel. Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde. På sommarpremiering finns också möjlighet att utföra ett bruksprov. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på vad du har för ras. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

Fakta

Mer om premieringar och att visa häst

Ett sätt att värdera hästens hållbarhet och brukbarhet är att titta på exteriören, det vill säga hur hästen är byggd. Det gör man vid en hästpremiering. Nordsvenska hästar bedöms i fem moment:

  • Typ
  • Huvud, hals och bål
  • Extremiteter (benen)
  • Skritt
  • Trav

Varje delmoment betygsätts på en skala från 1-10 och maxpoängen är 50.

För nordsvenska brukshästar används körprov för att bedöma hästens brukbarhet. Domaren sätter då poäng på olika moment som ska ingå i provet. Momenten som ska bedömas är anspänning och frånspänning, igångsättning och dragteknik, halter, temperament, samarbetsvilja och lydnad. För Körbarhetsintyg bedöms även ryggning. 

De olika körproven är:

  • Körprov, FKP – frivilligt prov som kan göras när hästen är tre år.
  • Körbarhetsintyg, KBI – frivilligt prov som kan göras när hästen är fyra år.
  • Bruksprov för ston – obligatoriskt i samband med stamboksföring 
  • Bruksprov för hingstar – i samband med avelsvärdering, frivilligt när hingsten är tre år och obligatoriskt för fyra år och äldre.

Hingstproven utförs på särskilda hingstpremieringar och de andra körproven brukar utföras på sommarpremieringar. Körbarhetsintyg räknas in i avelsvärderingen av hästen. Även valacker kan avlägga körprov. Körbarhetsintyg kommer då med i avelsvärdering av modern.

Läs reglerna för FKP/KBI

En hingst behöver få minst 40 poäng för att bli godkänd. Undantag kan göras för hingstar med ovanlig stam eller färg. Den ska också göra ett bruksprov med minst 25 poäng. Det vanligaste är att hästen gör sitt bruksprov när den är fyra år. 

Treåriga hingstar som blir godkända för avel får betäckningstillstånd för ett år. Efter första året måste de visas igen för att förnya tillståndet. Efter fyra års ålder varar tillståndet i två år åt gången. Hingstar måste alltså visas upp för sundhetskontroll vartannat år antingen på en hingstpremiering, sommarpremiering eller utställning. 

För att hingsten ska få användas i avel måste ägaren också lösa betäckningstillstånd för sin hingst. Som stoägare kan du läsa på avelföreningens hemsida och kontrollera att hingsten har licens innan man låter ditt sto betäckas med hingsten.

Läs Hingstreglementet (pdf)

Ston kan visas på premiering oavsett ålder men det är först vid 3 års ålder som dom kan belönas med diplom. För att få diplom måste hästen få 40 poäng eller mer där ingen delpoäng understiger 7. En häst med 38 eller mer poäng räknas som klass I medans hästar med poängen 37 eller lägre ger klass II. Ston kan stambokföras på premiering från 4 års ålder efter att dom har fått föl.

Läs Storeglementet (pdf)

När du anländer till premieringsplatsen ska du anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran innan du lastar ur din häst. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit.

Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Föl ska visas i grimma, 1-åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att ha med sig spö under visningen. Du kan ta hjälp av en så kallad piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.

Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne kan se hästens samtliga fyra ben (öppna sidan mot domaren). Kroppstyngden ska vara jämnt fördelad på alla fyra ben. Korrigering får göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt.

När domaren fortsätter till hästens andra sida återgår du till platsen framför hästen och ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan även från detta håll.

Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras i skritt med din högra hand, men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå avslappnad i friskt tempo.

Avsaktning görs alltid före vändning och vändning sker alltid åt höger med visaren på vänster sida om hästen.

Vid trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den.

Träna hästen så att den kan gå på rakt spår samt göra halt och förbli stilla. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars lätt går på två spår. Det är tillåtet att ha egen piskförare.

När hästen visas på ring – håll avståndet till framförvarande häst så att du inte blir sparkad.

Visarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Vanligt förekommande är ljusa byxor, mörk överdel och skor lämpliga att springa i. Trätofflor och ridstövlar är inte lämpliga vid visning av häst vid hand.

Du bör använda hjälm!

Stäng meny