Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

Avel

Den nordsvenska brukshästen är en hästras som har minskat kraftigt i antal under senare år. Om antalet individer i en ras blir för få kan det innebära ett hot mot rasens fortlevnad. Med få blodslinjer blir individerna nära besläktade med varandra och det finns risk för inavel. Ett medvetet avelsarbete är därför viktigt för att bevara vår inhemska hästras och de goda egenskaper som den har.

Med avel menas en planerad fortplantning hos djur för att föra gener och arv vidare. Det är viktigt för att bevara eller få fram vissa egenskaper på avkommorna. Exempel på önskvärda egenskaper är att individerna ska kunna prestera väl för sitt användningsområde och att de är sunda och friska. Men även ett bra psyke och temperament hos avelsdjuren är viktigt så att avkommorna blir lätta att hantera.

Stambok

En rasstambok är grunden i allt rationellt avelsarbete. Alla ston och hingstar som ska användas i avel registreras i stamboken för den aktuella rasen. På så sätt kan man kunna följa blodslinjer och egenskaper hos avelsdjuren. Alla föl som föds ska också registreras och få en egen identitetshandling, ett pass. 

Den nordsvenska stamboken är uppdelad i grundstambok och riksstambok. Vilka krav och riktlinjer som gäller vid införing i de olika delarna står i FNH:s plan och riktlinjer. 

Inom FNH finns en registrator och en stamboksansvarig som utfärdar hästpass och registrerar hästar i stamboken. Varje år ger föreningen ut en tryckt version av stamboken med förändringar om hingstar och ston från föregående år. Med jämna mellanrum ges det också ut en hingstkatalog med beskrivning av hingstar som är aktiva i avel.

Föreningen Nordsvenska Hästen samarbetar med Svenska Hästavelsförbundet, SH som också är serviceorganisation till andra avelsorganisationer. Genom SH kan föreningen utnyttja datasystemet Blå Basen för utskrift av hästpass och registrering av information om hästar, avelsvärdering av hingstar och ston.

Stäng meny