Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen
Lastträning
Lastträning

Vi planerar att hålla en lastträningskurs med Olle Tillemark som kursledare. Tanken är att vi åker dit det finns en svårlastad häst. Har du en svårlastad häst som har problem vid lastning och vill delta, anmäl det till oss på fnhkronoberg@gmail.com. Beskriv vad det är ni behöver hjälp med så kanske vi väljer just din häst. Kravet är att det ska finnas en väl tilltagen yta där man kan lasta.

Denna dag kommer det också finnas sto med föl samt en van häst som åkt mycket. Vi kommer att gå igenom säkerhet vid lastning, olika transporter och uppbindningsmöjligheter. Hur man lastar föl och säkerhet vid transport med sto och föl. Kursen kostar 200 kr, medtag eget fika.

Stäng meny